Kliknij poniżej, na banner Allegro
Porady i rozwiązania problemów
użytkowników programu Outlook Express
[Allegro.pl - największy serwis aukcyjny w Polsce]
Outlook
Express


Porady i rozwiązania problemów użytkowników programu Outlook ExpressMoje wywody na temat obróbki dźwięku przy pomocy komputerowych edytorów

W jaki sposób zachować wiadomości programu OE w przypadku reinstalacji systemu?


Zastosuj się do wskazówek zawartych w dwóch następnych odpowiedziach. Opisują one dobrą, sprawdzoną, ale ręczną metodę.

Gdzie OE przechowuje wiadomości?
Gdzie OE przechowuje swoje ustawienia?

Kopie bezpieczeństwa wiadomości i ustawień Outlook Expressa można także wykonać programami Express Assist, Express Archiver, OEBackup lub Outlook Express Backup. Więcej o nich znaleźć można na stronach http://ajsystems.com/, http://www.expressarchiver.com/, http://www.oehelp.com/OEBackup oraz http://www.genie-soft.com.

Użytkownicy systemu Windows XP mogą skorzystać z narzędzia Kreator transferu plików i ustawień. Jest ono bardzo proste w obsłudze. Aby je wywołać, należy w menu płyty instalacyjnej systemu Windows XP wybrać pozycję Wykonaj zadania dodatkowe, a następnie Transferuj pliki i ustawienia.


Gdzie OE przechowuje wiadomości?


W wersji 4 pliki znajdują się w katalogu C:\Windows\(Profiles\_login_)\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook Express w folderach Mail oraz News. Ścieżki "Profiles\_login_" używasz, kiedy logujesz się przy starcie systemu.

W wersjach 5 oraz 6 OE trzyma wiadomości w katalogu określonym w opcjach programu: Narzędzia | Opcje | Obsługa lub Narzędzia | Opcje | Konserwacja (w angielskiej wersji: Tools | Options | Maintenance ).

Książka adresowa to plik z rozszerzeniem *.wab znajdujący się w okolicach miejsca składowania poczty (zazwyczaj ...\Dane Aplikacji\Microsoft\Address Book\ ).


Gdzie OE przechowuje swoje ustawienia?


Outlook Express trzyma je w rejestrze. Uruchom edytor rejestru (C:\Windows\regedit.exe).

Dla wersji 4 odszukaj gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express\ oraz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\ i je wyeksportuj. Zaznacz gałąź, z menu Rejestr wybierz polecenie Eksportuj plik Rejestru. Pierwsza gałąź zawiera ustawienia opcji Outlook Express'a, druga zaś - ustawienia kont pocztowych i grup dyskusyjnych.

W wersjach 5 oraz 6 ustawienia (m.in. reguły wiadomości) znajdują się w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Identities\{ ... }\Software\Microsoft\Outlook Express\ oraz HKEY_CURRENT_USER\Identities\{ ... }\Software\Microsoft\Internet Account Manager.

W celu ponownego wprowadzenia gałęzi do rejestru (np. po reinstalacji systemu), należy przed planowaną reinstalacją systemu wyeksportować gałąź HKEY_CURRENT_USER\Identities\ . Po wyeksportowaniu podanych gałęzi i ich ponownym wprowadzeniu po reinstalacji systemu wszystko powinno wyglądać tak jak przedtem (poza ustawieniami przycisków na paskach w wersji 4).

Nie polecam uruchamiania Outlook Expressa przed wprowadzeniem do rejestru powyższych gałęzi po reinstalacji systemu.

UWAGA: W obu wersjach programu trzeba ponownie wprowadzić hasła do kont pocztowych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Ratunkiem (w systemach Windows 95/98/ME) jest zachowanie przed reinstalacją pliku (plików) *.pwl z katalogu \Windows, gdzie przechowywane są hasła Windowsa.


W jaki sposób przenieść pocztę ze starszej wersji OE do nowszej?


Mając zainstalowanego Outlook Expressa 4 trzeba zainstalować OE 5 lub też mając zainstalowaną wersję 5 należy zainstalować wersję 6. Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu OE wykryje automatycznie pliki poprzedniej wersji i, w przypadku przesiadki z OE 4, przerobi je na format obowiązujący od wersji 5. Lękliwym o swoja pocztę przed tą operacją polecam skopiowanie oryginalnych plików poczty w bezpieczne miejsce.


Jak skonfigurować i zabezpieczyć program do używania go przez kilku użytkowników?


Przy tego typu problemach chodzi głównie o to, aby każdy użytkownik dostawał pocztę oddzielnie. W OE 4 jest to dość utrudnione. Można to zrobić np. dzięki Asystentowi skrzynki odbiorczej. Ustawienie w nim reguły, aby poczta z określonego konta wędrowała do określonego folderu albo aby poczta do konkretnego adresata, ale z jednego konta szła do jakiegoś folderu powinno załatwić sprawę. Gorzej, jeżeli chcemy ustawić pełne profile użytkowników. W wersji 4 nie jest to możliwe.

Wersje 5 oraz 6 nie stwarzają takich problemów. W menu Plik | Tożsamości do woli ustawiamy użytkowników.

Aby zabezpieczyć pocztę każdego użytkownika przed niepowołanymi osobami, Outlook Express oferuje założenie hasła podczas tworzenia tożsamości. Jeżeli założymy hasło, zalogowanie się do danej tożsamości, a co za tym idzie - odczytanie czyichś wiadomości, będzie bardzo utrudnione bez jego znajomości. Zabezpieczenie takie jest sposobem dosyć prostym i zapewne nieskutecznym, jeżeli listy będzie chciał odczytać doświadczony użytkownik.

Zdecydowanie lepszą metodą ochrony własnych wiadomości w programie Outlook Express jest powierzenie tejże ochrony systemowi operacyjnemu. Najlepiej do tego celu będzie nadawał się system Windows XP działający na systemie plików NTFS. Jeżeli Outlook Express działający na systemie Windows XP będzie przechowywać swoje pliki w domyślnym folderze znajdującym się "głębiej" w ścieżce C:\Documents and Settings\<użytkownik>\... , a ponadto folder <użytkownik> będzie zaznaczony jako folder prywatny (Właściwości folderu, zakładka Udostępnianie), wtedy podgląd wiadomości programu Outlook Express będzie bardzo trudny i będzie wymagał sporej wiedzy na temat budowy systemów operacyjnych.


W jaki sposób przyspieszyć startowanie OE?


Aby przyspieszyć nieco uruchamianie OE, wejdź do edytora rejestru i w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Identities\{ ... }\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0 (jak to się robi napisałem tutaj), poszukaj wartości binarnej Nosplash (jeżeli jej nie ma, to ją stwórz) i zmień jej wartość z 0 na 1.

Wpis ten spowoduje niewyświetlanie przy uruchamianiu programu loga OE (tzw. splash screen).

Metoda ta jest sprawdzona na wersjach Outlook Express 4.0, 5.5 oraz 6.0. Sztuczka nie działa w wersji 5.0.


W jaki sposób poprawić kilka błędów bibliotek Outlook Expressa?


Outlook Express, jak wszystko, nie jest doskonały. Kilka jego wad sprawia, że może stać się niekompatybilny z innymi czytnikami. Zamieszczone tu poprawki są autorstwa Pszemola. Ani ja, ani autor poprawek nie ponosimy odpowiedzialności za ich poprawne działanie. Wszelkich zmian dokonujcie na własne ryzyko. Pamiętajcie o zrobieniu kopii zapasowych modyfikowanych plików! Patche zostały pomyślnie przetestowane tylko z wersjami plików tutaj podanymi, więc sprawdź jakie masz u siebie!

Najpierw trzeba zaciągnąć plik patch.exe. Po jego wypakowaniu umieszczacie po jednej kopii w katalogu C:\Windows\System\ oraz C:\Program Files\Outlook Express\ . Rozpakowujecie archiwum z plikiem inetres.dif w pierwszym katalogu, a z plikiem msoeres.dif w drugim. Po przejściu do okna MS-DOS, przechodzicie do C:\Windows\System\ i wklepujecie z klawiatury patch.exe --binary INETRES.DLL INETRES.DIF; potem wędrujecie do C:\Program Files\Outlook Express\ i strzelacie klawiszami patch.exe --binary MSOERES.DLL MSOERES.DIF. Po tym usuwacie pliki *.dif oraz patch.exe. Mission completed!

A teraz opis poprawek. Łatka na plik inetres.dll powoduje zamienienie standardowego początku wiadomości grupy dyskusyjnej przy odpowiadaniu. Oryginalny początek powodował błędną interpretację adresu URL do news przez inne czytniki. Poprawka pliku msoeres.dll załatwia problem pojawiania się frazy Odp: podczas odpowiadania na czyjeś ogłoszenia na grupie, zamieniając ją na standardową Re: oraz zamienia błędne tłumaczenie Working online na Praca offline na pasku statusu.

W A Ż N E !  Poprawka pliku inetres.dll owszem, poprawia co napisałem wyżej, ale skutkiem ubocznym tego jest niedogodność polegająca na niemożności otwierania załączników listów (zapisywać je można) bezpośrednio z poziomu programu OE. Załączniki są w pełni sprawne po zapisaniu ich na dysk twardy. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta niedogodność jest swoistą ochroną antywirusową przed różnymi paskudztwami przychodzącymi pocztą (chociażby przed pamiętnym wirusem "ILOVEYOU"). Fakt, że nie można otwierać załączników bezpośrednio z poziomu OE, sprawia, że niektóre wirusy nie zadziałają.


Posiadacze Outlook Expressa w wersji dołączanej do systemu operacyjnego Windows 98 SE będą musieli poprawić plik ręcznie ręcznie. W tym celu trzeba otworzyć plik msoeres.dll w jakimś edytorze binarnym (np. w programie HEXeditor) i znaleźć (jest opcja wyszukiwania) ciąg znaków 4F 00 64 00 70 00 3A. Należy zamienić go na ciąg 52 00 65 00 3A 00 20. Pamiętajcie, aby przed grzebaniem w pliku zrobić jego kopię zapasową!


W jaki sposób pozmieniać w OE prawie wszystko?


Jeżeli chcesz zmienić swojego OE w sposób nie do poznania, np. zmienić logo startowe, komendy menu, tekst pojawiający się standardowo przy odpowiedziach na listy, klawisze skrótów, teksty na pasku zadań i dużo więcej, powinieneś użyć programu Restorator. Jest on bardzo przyjemnym edytorem m.in. bibliotek DLL i plików wykonywalnych, z obsługą którego nawet laik nie powinien mieć kłopotów. Do ściągnięcia z adresu http://windows.online.pl/pliki/restor25.zip lub http://www.bome.com/Restorator/download.html.


Dlaczego mój OE uruchamia się bardzo wolno, chociaż wcześniej tego nie robił?


Powszechnym powodem tego zjawiska jest atak wirusa typu CIH. Sprawdź swój komputer skanerem antywirusowym pod kątem występowania tego wirusa na Twoim komputerze. Jeżeli wirusa nie ma, ale miałeś go wcześniej, należy usunąć z folderu \Windows\System\ pliki pstorec.dll, pstorerc.dll oraz pstores.exe, a na ich miejsce skopiować te same pliki z instalacyjnych plików CAB pakietu MSIE.

Być może brakuje pliku Imagehlp.dll lub jest on uszkodzony. Należy go wówczas przywrócić z płyty instalacyjnej Windowsa (w Windows 98 powinien znajdować się w archiwum win98_32.cab na płycie instalacyjnej). Można także posłużyć się kontrolerem plików systemowych do przywrócenia brakującej biblioteki - w Menu Start | Uruchom należy wpisać polecenie sfc i dokonać za jego pomoca kontroli plików.

Inną możliwą przyczyną jest pracujący w tle i skanujący wszystkie pliki... skaner antywirusowy. Upewnij się, że nie pracuje żaden antywirus, a jeżeli jest to konieczne, czy skanuje tylko pliki wykonywalne.

Prawdopodobną przyczyna powolnego uruchamiania się programu może być także fragmentacja plików wiadomości OE. Aby to naprawić, wybierz polecenie Plik | Folder | Kompaktuj wszystkie foldery.

Winny wolnego uruchamiania się OE, jeżeli korzystamy z grup dyskusyjnych, może być również zbyt duży plik folders.dbx. Należy go skasować, uruchomić Outlook Express, ściągnąć kilka nagłówków ze wszystkich subskrybowanych grup dyskusyjnych oraz kliknąć prawym klawiszem myszy na każdej z subskrybowanych grup dyskusyjnych i wybrać Wyrównaj. Jeżeli w programie pozakładane były jakieś foldery do przechowywania poczty, należy je jeszcze raz założyć.


Jak zrobić, aby koło zegara pojawiała się informacja o nowej poczcie bez konieczności uruchamiania programu?


Outlook Express nie umożliwia takiego rozwiązania. Aby poczta była na bieżąco sprawdzana, program musi być włączony, chociażby miał być zminimalizowany. Nie istnieje także rozwiązanie (zawarte w samym programie), aby sprowadzić program do ikony w polu koło zegara.

Można jednak posłużyć się programem zewnętrznym. Skrzynka bogiego to program, który może rezydować w polu koło zegara, sprawdzać co kilka minut pocztę i w przypadku jej pojawienia się na serwerze wyświetlić komunikat, odtworzyć dźwięk albo uruchomić program pocztowy. Skrzynka bogiego nie pobiera poczty z serwera, jedynie jej nagłówek (podstawowe dane o wiadomości oraz kilka linii jej treści).


W jaki sposób zminimalizować Outlook Express do pola koło zegara?


Można to zrobić programem napisanym specjalnie do tego celu - OutTray. Ta mała aplikacja potrafi sprawić, by Outlook Express oraz Outlook (z pakietu Office) zostały zminimalizowane do pola koło zegara (tray) i nie pojawiały się na pasku zadań.


Skąd ściągnąć najnowszą wersję programu Outlook Express?


Przede wszystkim należy mieć na względzie fakt, iż program Outlook Express nie jest samodzielną aplikacją, tylko częścią większego pakietu, w skład którego wchodzi m.in. przeglądarka Microsoft Internet Explorer. Chcąc ściągnąć wersję instalacyjną OE, należy pobrać cały pakiet Microsoft Internet Explorer (wielkości kilkudziesięciu megabajtów). Podczas instalacji przeglądarki należy wybrać instalację klienta poczty i grup dyskusyjnych Outlook Express. Nie jest możliwa instalacja OE bez instalacji przeglądarki.

Teraz adresy, z których można pobrać pakiet MSIE: Centrum pobierania Microsoft, CHIP Online, Opal.

Nie są to oczywiście wszystkie lokalizacje, tylko w mojej opinii najbardziej niezawodne. Pakiet MSIE pojawia się również często na płytach CD dołączanych do czasopism komputerowych.


Co zrobić, gdy OE nie pokazuje wiadomości, chociaż nie zostały one usunięte?


Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Czasami się tak zdarza, że Outlook Express nie pokazuje e-maili, chociaż odpowiedni plik .dbx ma rozmiar sugerujący, że wiadomości są nadal w tym pliku. Często winę za taki stan rzeczy ponosi sam użytkownik, który trzyma kilkaset e-maili w Skrzynce odbiorczej, zamiast je po przeczytaniu usunąć albo przenieść do innego folderu w programie.

Po pierwsze należy sprawdzić, czy w folderze przechowywania poczty nie powstał plik Skrzynka odbiorcza (1).dbx o niewielkim rozmiarze. Jeżeli powstał, wystarczy go skasować i zmienić nazwę plikowi Skrzynka odbiorcza.dbx (który ma rozmiar wskazujący na to, że jest w nim sporo listów) na Skrzynka odbiorcza (1).dbx.

Jeżeli przypadek taki nie występuje, należy użyć programu DBXtract i przeskanować nim odpowiedni plik .dbx. Prawdopodobnie aplikacja ta wyciągnie z pliku e-maile, których nie było widać z poziomu czytnika Outlook Express i zapisze je jako pliki. Aby ponownie umieścić wiadomości w OE, należy przeciągnąć wiadomości i upuścić je w odpowiednim folderze w programie Outlook Express.

Jeżeli cały problem dotyczył np. folderu Skrzynka odbiorcza albo innego automatycznie tworzonego przez program pocztowy, należy przywrócić e-maile do innego, najlepiej stworzonego przez użytkownika folderu.


Dlaczego po kliknięciu w wiadomości linka do strony WWW nic się nie dzieje lub otwarta strona jest pusta?


Prawdopodobnie brakuje odpowiedniego wpisu w rejestrze. Jeżeli po klinięciu linka przeglądarka się nie uruchamia, w Eksploratorze Windows wybierz menu Narzędzia | Opcje folderów | Typy plików, wybierz typ URL:Protokół HTTP. Ścieżka do aplikacji wykonującej akcję powinna wyglądać tak: "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome .

Kiedy po kliknięciu linka otwarte okno przeglądarki jest puste, w oknie MS-DOS wpisz polecenie regsvr32 urlmon.dll, po czym zrestartuj komputer. Następnie w Opcjach internetowych | Programy wciśnij przycisk Resetuj ustawienia sieci Web... .© Bartłomiej Gliniecki 1999-2004. All rights reserved